ECB ควรพิจารณาทิ้งผู้เล่นต่างชาติเพื่อประหยัดเงิน

คณะกรรมการคริกเก็ตอังกฤษและเวลส์ควรพิจารณาตัดผู้เล่นต่างชาติชั่วคราวในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศเพื่อลดต้นทุน จะไม่มีจิ้งหรีดในอังกฤษหรือเวลส์ก่อนอย่างน้อย 1 กรกฎาคมเนื่องจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่ามณฑลกำลังประสบกับความสูญเสีย£ 85 ล้านถ้าทั้งฤดูกาลหายไป